Navigace

CZK / EUR

Pasta pro péči o stříbro

Hagerty SILVER CARE

Čistí, leští a rozjasňuje stříbrné a postříbřené předměty. Bezfosfátová pasta, která obnovuje původní jas. Díky ochranné vrstvě dlouhodobě chrání proti oxidaci.

Pokyny k použití:

  • Navlhčete houbičku v teplé vodě a naneste Silver Care na stříbro.
  • Opláchněte teplou vodou.
  • Pro zajištění dlouhotrvajícího lesku leštěte jemných, suchým hadříkem.
Ideální pro:
  • Leštění stříbrného nádobí, talířů a podnosů.

Obsah 185 g.

309 Kč
245 Kč s DPH
-21%
Akce

Nebezpečné látky: oktadekan-1-thiol.

VAROVÁNÍ

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a předloktí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

Staňte se prodejcem Hagerty

Rozšiřte portfolio vaší prodejny a poskytněte svým zákazníkům přípravky pro péči o zboží, které prodáváte.

Získejte materiály pro podporu prodeje.

Pro VO prodej nás kontaktujte zde.

Nejčastěji nakupujete

Lázeň na stříbro

Hagerty SILVER BATH PERSONAL

Unikátní lázeň, která čistí a leští stříbrné a postříbřené příbory. Odstraňuje zašlost...

Unikátní lázeň, která čistí a leští stříbrné a postříbřené příbory. Odstraňuje zašlost a obnovuje jas.

-28%
17342.png
Akce
339 Kč
245 Kč
Kód: 17342
ks Koupit
Ověřit dostupnost

Pouzdro na stříbrné příbory

Hagerty SILVER GUARD CUTTLERY ROLL

Skládací pouzdro, které chrání stříbrné a postříbřené příbory před oxidací. Vyrobeno z...

Skládací pouzdro, které chrání stříbrné a postříbřené příbory před oxidací. Vyrobeno z vysoce kvalitní tkaniny. Impregnován látkou proti oxidaci a pro dlouhodobé zaručení původního lesku. Během skladování udržuje příbory krásné a připravené pro použití. 100% bez oděrek.

-47%
17346.png
Akce
1 099 Kč
579 Kč
Kód: 17346
ks Koupit
Ověřit dostupnost

Pouzdro na stříbrné nádobí

Hagerty SILVER GUARD HOLLOWARE BAG

Speciální pouzdro, které chrání stříbrné a postříbřené nádobí před oxidací. Vyrobeno z...

Speciální pouzdro, které chrání stříbrné a postříbřené nádobí před oxidací. Vyrobeno z vysoce kvalitní tkaniny. Impregnováno látkou proti oxidaci a pro dlouhodobé zaručení původního lesku. Během skladování udržuje stříbro krásné a připravené pro použití. 100% bez oděrek.

-50%
17345.png
Akce
839 Kč
419 Kč
Kód: 17345
ks Koupit
Ověřit dostupnost
Rychle čistí a šetrně leští předměty ze stříbra, cínu a nerezové oceli. Bezfosfátová...

Rychle čistí a šetrně leští předměty ze stříbra, cínu a nerezové oceli. Bezfosfátová pěna, která čistí a zároveň šetrně leští.

-21%
17344.png
Akce
279 Kč
220 Kč
Kód: 17344
ks Koupit
Ověřit dostupnost
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace