Navigace

CZK / EUR

Krém na kůži

Hagerty LEATHER CARE

Čistí, vyživuje a leští všechny druhy hladké kůže. Obsahuje lanolín, glycerin a přírodní vosky z karnaubové palmy, které chrání proti vlhkosti a mikroskopickým oděrkám.

Pokyny k použití:

 • Rukavice použijte při prvním náznaku zašlosti.
 • Jemným, ale důkladným třením vyleštěte stříbro.
 • Zašlá vrstva je obnovena, což stříbru poskytuje déle trvající lesk.
Ideální pro:
 • Leštění a čištění stříbrných rámů, podnosů, svícnů a dekoračních předmětů.

Na méně viditelném místě vyzkoušejte stálobarevnost povrchu.

  419 Kč
  335 Kč s DPH
  -20%
  Akce

  VAROVÁNÍ

  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Odstraňte obsah/obal odložením do nádob pro sběr tříděného nebo komunálního odpadu.

  Staňte se prodejcem Hagerty

  Rozšiřte portfolio vaší prodejny a poskytněte svým zákazníkům přípravky pro péči o zboží, které prodáváte.

  Získejte materiály pro podporu prodeje.

  Pro VO prodej nás kontaktujte zde.

  Nejčastěji nakupujete

  Lázeň na bižuterii

  Hagerty FASHION JEWELRY CLEAN

  Čistí, chrání a obnovuje lesk bižuterie se zirkony, křišťálem a sklem. Ponorná lázeň s...

  Čistí, chrání a obnovuje lesk bižuterie se zirkony, křišťálem a sklem. Ponorná lázeň s rostlinnými výtažky, která proniká hluboko do nečistot. Obsahuje košík pro jednoduché použití.

  -21%
  17331.png
  Akce
  279 Kč
  220 Kč
  Kód: 17331
  ks Koupit
  Ověřit dostupnost

  Utěrka na bižuterii

  Hagerty FASHION JEWELRY CLOTH

  Praktická impregnovaná textilní utěrka čistí a obnovuje lesk bižuterie se zirkony,...

  Praktická impregnovaná textilní utěrka čistí a obnovuje lesk bižuterie se zirkony, křišťálem a sklem. Díky procesu pokročilé impregnace dodává šperkům nový lesk. Zaručuje profesionální čistící výsledky. 100% bez oděrek.

  -20%
  17332.png
  Akce
  199 Kč
  159 Kč
  Kód: 17332
  ks Koupit
  Ověřit dostupnost

  Lázeň na přírodní kameny

  Hagerty FINE STONES CLEAN

  Chrání, čistí a obnovuje lesk jemných přírodních kamenů. Ideální pro perly, smaragdy,...

  Chrání, čistí a obnovuje lesk jemných přírodních kamenů. Ideální pro perly, smaragdy, opály, korály, tyrkysy a ostatní přírodní kameny. Ponorná lázeň obsahující rostlinné výtažky a glycerin. Obsahuje košík pro jednoduché použití.

  -21%
  17325.png
  Akce
  279 Kč
  220 Kč
  Kód: 17325
  ks Koupit
  Ověřit dostupnost

  Utěrka na přírodní kameny

  Hagerty FINE STONES CLOTH

  Impregnovaná praktická utěrka čistí a obnovuje lesk perel, smaragdů, opálů, korálů,...

  Impregnovaná praktická utěrka čistí a obnovuje lesk perel, smaragdů, opálů, korálů, tyrkysů a dalších přírodních kamenů. Díky procesu pokročilé impregnace dodává šperkům nový lesk. Zaručuje profesionální čistící výsledky. 100% bez oděrek.

  -20%
  17326.png
  Akce
  199 Kč
  159 Kč
  Kód: 17326
  ks Koupit
  Ověřit dostupnost
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace